கர்ப்பிணியின் வயிற்றை கிழித்து வயிற்றிலிருந்து குழந்தையை திருடிய பெண்!

கர்ப்பிணியின் வயிற்றை கிழித்து வயிற்றிலிருந்து குழந்தையை திருடிய பெண்! கர்ப்பிணியின் வயிற்றை கிழித்து வயிற்றிலிருந்து குழந்தையை திருடிய பெண்!

Read More »

இஸ்லாமிய பெண் செய்த செயல் கோபத்தில் கோபிநாத் என்ன செய்தார் தெரியுமா!

இஸ்லாமிய பெண் செய்த செயல் கோபத்தில் கோபிநாத் என்ன செய்தார் தெரியுமா! இஸ்லாமிய பெண் செய்த செயல் கோபத்தில் கோபிநாத் என்ன செய்தார் தெரியுமா!

Read More »

ஆண் வேடமிட்டு பெண்ணை திருமணம் செய்த பெண் முதலிரவின் போது என்ன நடந்தது தெரியுமா!

ஆண் வேடமிட்டு பெண்ணை திருமணம் செய்த பெண் முதலிரவின் போது என்ன நடந்தது தெரியுமா! ஆண் வேடமிட்டு பெண்ணை திருமணம் செய்த பெண் முதலிரவின் போது என்ன நடந்தது தெரியுமா!

Read More »
Open